Όραμά του είναι η βελτίωση της ζωής των συμπολιτών του και η επίτευξη μιας ορθής διακυβέρνησης με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

«Θα ήθελα να συμβάλλω με την παρουσία μου στην ανάπτυξη περισσότερων δράσεων e-goverment, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που μας δίνει η ελληνική γραφειοκρατία. Αν και έχουν γίνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια στο Δήμο μας, ακόμα απέχουμε από το μέσο όρο μιας ευρωπαϊκής πόλης.

Για να κινηθούμε προς μια τέτοια κατεύθυνση χρειάζεται να έχουμε ένα όραμα, με την έννοια ενός συνόλου εφικτών και αποτελεσματικών λύσεων, καθώς κουλτούρα σχεδιασμού και διοίκησης έργων, μεθόδων και μετρικών αξιολόγησης, δράσεων απολογισμού και επανασχεδιασμού.

Για να μπορέσει η πόλη μας να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προτείνω μια σειρά δράσεων,

  • Τη δημιουργία ενός δήμου χωρίς χαρτί με πλήρη κατάργηση της «χαρτούρας» στη Δημόσια Διοίκηση (paperless state),
  • Την παροχή έξυπνων υπηρεσιών εκ των προτέρων (the proactive smart state) και αυτοματοποιημένα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις (χωρίς να χρειαστεί αυτές να τις ζητήσουν) και
  • Το κτίσιμο εμπιστοσύνης ανάμεσα στο δήμο και τους πολίτες/επιχειρήσεις (the trusted state) με ελεύθερη πρόσβαση στις «ουρές» αιτημάτων, προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και αυτόματη λήψη των αποφάσεων με διαφάνεια (όπου υπάρχουν σαφείς κανόνες).

Σημαντική είναι, επίσης, η δημιουργία ενός δήμου που να μπορεί να αλλάζει (the changing state) και ενός δήμου που σε καλεί και σε έλκει να συνεργαστείς (the collaborative state).»

Κύριος στόχος του είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου μας.

Είναι θερμός υποστηρικτής των δυνατοτήτων του δημόσιου τομέα, στη ρύθμιση και υποστήριξη της αγοράς, στην εξυπηρέτηση του πολίτη με πραγματικές υπηρεσίες αξίας, στην καθοδήγηση της τοπικής αυτοδιοίκησης και στη συμβολή του στη συνολική αειφορία και την ποιότητα ζωής.

«Όλοι οι δήμοι έχουν καταλάβει, πλέον, τη σημασία της ορθής διακυβέρνησης και το μοναδικό ρόλο που μπορούν να έχουν οι τεχνολογίες Πληροφορικής και επικοινωνιών στην επίτευξή της, Πιστεύω ακράδαντα ότι οι δυνατότητες του δημόσιου τομέα, στη ρύθμιση και υποστήριξη της αγοράς, στην εξυπηρέτηση του πολίτη με πραγματικές υπηρεσίες αξίας, στην καθοδήγηση της τοπικής αυτοδιοίκησης και στη συμβολή στη συνολική αειφορία και ποιότητα ζωής είναι πρακτικά απεριόριστες. Αυτήν την περίοδο στο κόσμο, η έμφαση δίνεται στην τρίτη γενιά εφαρμογών της Πληροφορικής στη διακυβέρνηση (Government 3.0), όπου αναμένονται τα εξής:

  • Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, της επεξεργασίας μεγάλου όγκου και πολυτυπίας δεδομένων, και της προσπάθειας των ειδικών της «Πληροφορικής της πολιτικής», οι υπολογιστές θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην υποστήριξη λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων, με νέες δυνατότητες συμμετοχής των πολιτών.
  • Η ζητούμενη παράλληλη πρόοδος στην κατανόηση των «νόμων» ενός εξαιρετικά πολύπλοκου κυβερνοφυσικού συστήματος, σταδιακά οδηγεί στη θεμελίωση ενός νέου επιστημονικού πεδίου – αυτού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  • Θα δημιουργηθεί σταδιακά ένα ισχυρό οικοσύστημα πολιτών, νεοφυών επιχειρήσεων αλλά και οργανισμών και μεγάλων επιχειρήσεων, για την «εφεύρεση» και προσφορά εντελώς νέων υπηρεσιών. Η συνεχής τροφοδότηση του οικοσυστήματος από τους ερευνητές και επιστήμονες του νέου πεδίου θα είναι κρίσιμη.»